Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Sosnowej w Szałszy obejmuje swoim zakresem przebudowę istniejących, kolidująych kabli SN i nN, uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A. oraz projekt oświetlenia ulicznego na odcinku 1km.

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu ROSSMANN w Krynicy-Zdroju obejmuje swym zakresem dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu ROSSMANN w Galerii Odyseja w Brzesku obejmuje swym zakresem dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy budynku administracyjno-socjalnego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Oświęcimiu obejmuje swym zakresem modernizację rozdzielnicy głównej budynku, projekt nowych rozdzielnic oddziałowych, projekt instalacji słaboprądowych (sieć strukturalną, systemu kontroli dostępu, SSP i CCTV) oraz instalacje elektryczne, odgromową i ekwipotencjalną.